Oerkracht Research

Mental Health Research Hub

Vanaf 2024 starten we met een Mental Health Research Hub.

Het doel is onderzoek verrichten naar het versterken en vergroten van veerkracht, weerbaarheid en werk-/levensgeluk.
Hierin betrekken we bestaande interventies, onderzoeken en implementeren we best practices, testen we innovaties en initiëren we nieuwe onderzoeken op basis van vragen uit de professionele zorg en onderwijs sector.

Het doel van de MHRH is jongeren en professionals die met deze jongeren werken te versterken in hun werk en leven. Hiermee willen we de doorstroom van jongeren naar hulpverlening verlagen en de druk op de zorg verlichten.

Uitgangspunt is normaliseren ipv problematiseren en daarbij uitgaan van de (oer)kracht, talent en kennis die al aanwezig is bij mensen, jong en oud. Onze visie hierbij is dat er te veel en te vaak nadruk wordt gelegd op de problemen en daarmee deze problemen ook zwaarder gaan wegen in de levens van jonge mensen en professionals. Onder het mom van de uitspraak: “Alles wat aandacht krijgt groeit” gaan we de aandacht verleggen van het probleem naar de oplossing. De oplossing ligt vaak aan de gezonde kant van de mens. Daar waar kracht ervaren wordt, ondersteunt door het systeem.
Hiermee gaan we het probleem niet uit de weg, we brengen wel balans aan waardoor het probleem minder zwaar weegt.

“Normaliseren waar mogelijk, ondersteunen waar nodig!”

De maatschappij is constant in verandering en de nieuwste technologieën volgen elkaar in rap tempo op. Dit vraagt dat we open moeten blijven staan voor oplossingen en moeten meebewegen op de flow van deze verandering.
De mens is een sociaal dier en zal altijd contact nodig hebben voor het creëren van identiteit, een referentiekader, eigen perceptie, cohesie, maar ook relaties, liefde, het delen van emotie en persoonlijke ontwikkeling door intermenselijk contact.
Jezelf ontdekken vraagt daarin ook dat je stil staat bij wie je bent, waar je bent, wat je voelt en wat je ervaart. 
Op scholen en in de zorg staat de sociaal emotionele ontwikkeling van jongeren soms erg onder druk door de prestaties die geleverd moeten worden en de resultaten die meetbaar moeten zijn voor overheid en andere (financieel) betrokkenen. Inmiddels zien we dat deze situatie onhoudbaar wordt en we actie moeten ondernemen op basis- en middelbaar onderwijs. Zichtbaar, vindbaar, proactief en laagdrempelig om zo aan de voorkant jongeren veerkrachtig en weerbaar te maken.
Dit wordt het kerndoel van onze onderzoeken en adviezen: Hoe versterken we veerkracht en weerbaarheid bij de jeugd.

Op dit moment, derde kwartaal 2023, zijn we in gesprek met belanghebbende stakeholders om samen aan de slag te gaan met deze maatschappelijke uitdaging. Graag nodigen we je uit om met ons mee te denken !

Wil je meer weten, meedenken, participeren of gewoon even mee mijmeren ? Neem dan contact met ons op.

Move ya Hippo

‘Move ya Hippo’ is een energieke workshop speciaal gericht op het stimuleren van mentale én fysieke gezondheid. Het is een leefstijl sessie met informatie over bewegen voor je brein, Kickboksen en Yin Yoga 
Deze workshop is ontwikkeld voor groep 7/8 van de basisschool of voor leerlingen in de brugklas. na de workshop krijgt de leraar een ‘menukaart’ als toolkit om in de klas verder te kunnen oefenen met rust en beweging als regulatie strategie.

Lees meer

Move ya Hippo biedt jongeren een programma, waarbij ze leren hoe ze beter om kunnen gaan met stress en spanning door te reguleren middels beweging of ontspanning.
Het combineert psycho-educatie rondom breinfuctie, met de kracht en energie van kickboksen en de rust en stilte van yinyoga. Hiermee laten we je ervaren hoe je zelf beweging kunt inzetten en hoe je elkaar kunt helpen.
Waarom groep 7 / 8 / brugklas ? Omdat je hiermee goed voorbereid de middelbare school in stapt !
Wat kun je verwachten ?
Kracht, energie en contact wisselen af met verstilling, verzachting en aandacht voor jezelf. Mooi meegenomen is dat deze combinatie bewezen positieve effecten heeft op je brein. Het is regulerend, stressverlagend en je maakt gelukshormonen aan. Als dat geen cadeautje voor je zelf is!

Op pad met onze Dreammap

Ben jij klaar voor verandering?
Ga dan mee op reis met onze ‘Dreammap’ workshop!
De ‘Dreammap’ is een in eigen huis ontwikkelde en praktische tool om jouw doelen, de doelen van je team of de doelen in je klas of organisatie inzichtelijk te maken. Het werkt makkelijk, is inspirerend en het stimuleert innovatie en ontwikkeling.
Ga je mee dromen ?

Lees meer

De Dreammap neemt je mee op reis, vanuit een door jou of jullie gekozen thema. We associëren, dromen en zetten wensen om in praktische doelen en haalbare acties. Via een prachtige kaart (praatplaat) doorlopen we jouw of jullie thema(’s) die volledig gericht zijn op jouw/jullie ontwikkeling.
De methode is inzetbaar bij teams, systemen en individuen. Je kunt het dus ook met jouw organisatie doen.

Het bijzondere van deze workshop is dat het innovatie stimuleert en je wensen en ideeën op tafel krijgt. 
En weet je wat nog leuker is ? Na de workshop kun je deze sessie eindeloos herhalen rondom alle mogelijke thema’s met je eigen Dreammap.

Sta je open voor iets heel bijzonders ? Dan kunnen we de Dreammap ook in een VR omgeving doorlopen! 😉

More coming…

We zitten niet stil en blijven ontwikkelen. Mocht je een tof idee hebben, een goede vraag of iets missen. Laat het ons vooral weten!

Ook goed om te weten: we leveren regelmatig maatwerkproducten.
Zo hebben we voor een basisschool een trainingsprogramma ontwikkeld rondom de sociaal emotionele ontwikkeling van groep 1 t/m 8. Daarnaast hebben we voor diverse middelbare scholen thematische maatwerk trajecten gedraaid.

Meer weten of een maatwerkvraag ?
Neem contact met ons op.