Oerkracht Training

De Oerkracht Academie is bedoeld om jou als zorg- of onderwijs professional te laten groeien en ontwikkelen.
Ook als mens! Omdat we begrijpen dat jouw vak een roeping is. Ons aanbod voor jou of je team:

Training 'Anchormanagement'

Met de training anchormanagement trainen we jou en je team op basis van een dimensionaal model waarin de kernwaarden vertrouwen, waardering en verantwoordelijkheid centraal staan. Samen kijken we op welke wijze de drie kernwaarden vorm hebben gekregen binnen jouw organisatie.
Daarna onderzoeken we of er voldoende balans zit tussen deze kernwaarden en waar we nog aan moeten werken. Hierin bepalen we ook of er ergens verandering moet plaatsvinden en welk proces nodig is.
Is er dan balans, dan kunnen we vanuit veiligheid werken aan kritische (zelf)reflectie en ontwikkeling. We werken deze inzichten uit via onze eigen ontwikkelde tool, de Dreammap (zie workshop ‘Dreammap’). Gegarandeerd dat jullie team terugkomt met nieuwe inzichten, ideeën en inspiratie!

Teach The Teacher

Teach the Teacher is een training voor leraren die iets extra’s willen betekenen voor leerlingen binnen het po en vo onderwijs.
Met geweldig resultaat hebben we reeds kunnen ervaren wat de impact is van goed opgeleide onderwijsprofessionals die het verschil kunnen maken bij leerlingen die even vastlopen op school.

In deze training leren de leraren hoe ze in een aantal stappen inzicht kunnen krijgen in de hulpvraag van een leerling, op welke manier ze hierin kunnen ondersteunen, welke tools ze praktisch in kunnen zetten en werken ze uit hoe de zorgstructuur van school eruit ziet.
Het doel is leerlingen een plaats binnen school te bieden waar ze gezien en gehoord worden, met een sterk preventieve werking, waardoor deze leerlingen kunnen blijven participeren en idealiter geen opschaling nodig is.

We gaan aan de slag met psychopathologie, kennismakings tools en diverse passende bewegingsinterventies, die binnen school of in de omgeving kunnen worden aangeboden.

 

Oerkracht Research

 Mental Health Research Hub

Vanaf 2024 starten we met een Mental Health Research Hub.

Het doel is onderzoek verrichten naar het versterken en vergroten van veerkracht, weerbaarheid en werk-/levensgeluk.
Hierin betrekken we bestaande interventies, onderzoeken en implementeren we best practices, testen we innovaties en initiëren we nieuwe onderzoeken op basis van vragen uit de professionele zorg en onderwijs sector.

Het doel van de MHRH is jongeren en professionals die met deze jongeren werken te versterken in hun werk en leven. Hiermee willen we de doorstroom van jongeren naar hulpverlening verlagen en de druk op de zorg verlichten.

Uitgangspunt is normaliseren ipv problematiseren en daarbij uitgaan van de (oer)kracht, talent en kennis die al aanwezig is bij mensen, jong en oud. Onze visie hierbij is dat er te veel en te vaak nadruk wordt gelegd op de problemen en daarmee deze problemen ook zwaarder gaan wegen in de levens van jonge mensen en professionals. Onder het mom van de uitspraak: “Alles wat aandacht krijgt groeit” gaan we de aandacht verleggen van het probleem naar de oplossing. De oplossing ligt vaak aan de gezonde kant van de mens. Daar waar kracht ervaren wordt, ondersteunt door het systeem.
Hiermee gaan we het probleem niet uit de weg, we brengen wel balans aan waardoor het probleem minder zwaar weegt.

“Normaliseren waar mogelijk, ondersteunen waar nodig!”

De maatschappij is constant in verandering en de nieuwste technologieën volgen elkaar in rap tempo op. Dit vraagt dat we open moeten blijven staan voor oplossingen en moeten meebewegen op de flow van deze verandering.
De mens is een sociaal dier en zal altijd contact nodig hebben voor het creëren van identiteit, een referentiekader, eigen perceptie, cohesie, maar ook relaties, liefde, het delen van emotie en persoonlijke ontwikkeling door intermenselijk contact.
Jezelf ontdekken vraagt daarin ook dat je stil staat bij wie je bent, waar je bent, wat je voelt en wat je ervaart. 
Op scholen en in de zorg staat de sociaal emotionele ontwikkeling van jongeren soms erg onder druk door de prestaties die geleverd moeten worden en de resultaten die meetbaar moeten zijn voor overheid en andere (financieel) betrokkenen. Inmiddels zien we dat deze situatie onhoudbaar wordt en we actie moeten ondernemen op basis- en middelbaar onderwijs. Zichtbaar, vindbaar, proactief en laagdrempelig om zo aan de voorkant jongeren veerkrachtig en weerbaar te maken.
Dit wordt het kerndoel van onze onderzoeken en adviezen: Hoe versterken we veerkracht en weerbaarheid bij de jeugd.

Op dit moment, derde kwartaal 2023, zijn we in gesprek met belanghebbende stakeholders om samen aan de slag te gaan met deze maatschappelijke uitdaging. Graag nodigen we je uit om met ons mee te denken !

Wil je meer weten, meedenken, participeren of gewoon even mee mijmeren ? Neem dan contact met ons op.

“Learning by experience